Modernizacja kotłów na ekogroszek, z palnikami retortowymi lub z palnikami rynnowymi i tłokowymi na miał.

Wymiana retorty na palnik na zrębkę tartaczną, polega na demontażu palnika węglowego i zastąpienie go palnkiem na zrębki drzewne.

W ten sam sposób można zmodernizować duże kotły komorowe z zasypem ręcznym na węgiel i miał węglowy.

DOSTĘPNE MOCE

25 KW - 50 KW - 70 KW - 150 KW - 300 KW

palnik na zrębkę opis części

Urządzenie typu Eco-palnik jest automatycznym palnikiem spalającym zrębki (wiórów drzewnych). Przeznaczony jest do współpracy z kotłami CO na paliwa stałe, w procesach technologicznych, może również być stosowany w niektórych kotłach gazowych i olejowych po ich adaptacji do spalania paliw stałych – warunkiem jest posiadanie przez kocioł komory umożliwiającej gromadzenie i wybieranie popiołu.

palnik zrębka 1


W urządzeniach zastosowano unikalne rozwiązania:
 bezstopniowej modulacji mocy palnika. Im bardziej zbliży się do temperatury zadanej kotła tym mniej pobiera paliwa;
 palnik wyposażono w segmentowany ruchomy ruszt typu schodkowego;

 system łatwej rewizji stanu rusztu - zespół ruchomego rusztu postaci wysuwanej szuflady. system całkowitego i zupełnego spalania - niemal zerowa emisja CO;

palnik zrębka 2

Palnik jest urządzeniem „przyjaznym środowisku”, cechuje się niską emisją spalin oraz niewielkim poborem energii elektrycznej. W konstrukcji palnika zastosowano oryginalne rozwiązanie bezstopniowej modulacji mocy palnika polegające na tym, im bardziej temperatura czynnika grzewczego w kotle zbliży się do temperatury zadanej na sterowniku kotła, tym zużycie paliwa zaczyna być zmniejszane - dostosowywane do aktualnego zapotrzebowania. Palnik współpracuje z termostatem pokojowym utrzymując zadaną wartość temperatury w pomieszczeniu, dzięki czemu obsługujący palnik ogranicza się jest jedynie do uzupełniania opału w zasobniku i okresowego usuwania popiołu. Konstrukcja palnika sprawia, że nie występuje niebezpieczeństwo przegrzania kotła w przypadku zaniku zasilania elektrycznego, ponieważ porcja spalanego paliwa na ruszcie jest niewielka. Wymagane jest jednak zapewnienie zasilania awaryjnego sterownika palnika, pozwalającego na dokończenie procesu wygaszania palnika we wspomnianym wcześniej przypadku zaniku zasilania.

Palnik przygotowany jest do spalania paliwa o własnościach fizyko-chemicznych podanych poniżej:
Wymagane parametry paliwa paliwo
Długość maksymalna ≥25 mm
Gęstość ≤ 250kg / m3
Zawartość frakcji drobnej poniżej 3mm do  0,8%
Wartość opałowa  ≤16 MJ/kg lub ≤ 3,9 kWh/kg
Zawartość popiołu ≤ 5%
Wilgotność ≤ 20%
Temp. topnienia popiołu nie określa się

palnik zrębka 3


BUDOWA I DZIAŁANIE ECO-PALNIKA
Eco-palnik ma budowę modułową, skręcaną i składaną z poszczególnych elementów: paleniska otwartego wraz z wykładką ceramiczną, płyty mocującej, płyty paleniskowej, rusztu ruchomego: typu schodkowo-segmentowego wraz z układem napędowym zamontowanym na szufladzie – wyjmowanej do tyłu, komory powietrznej zintegrowanej z płytą mocującą palnika, układem podawania paliwa, wentylatorem nadmuchowym oraz wbudowaną zapalarką. Całość osłonięta trzyczęściową obudową z sterownikiem umieszczonym w osobnej obudowie do zamontowania na kotle, ścianie lub zasobniku.
Materiały użyte do konstrukcji są najwyższej jakości: są to stale żaroodporne, kwasoodporne i nierdzewne. Palenisko ma kształt wielokąta. Po zamontowaniu wylot paleniska palnika w całości znajduje się kotle, a powierzchnia zewnętrzna palnika podczas pracy nie nagrzewa się, ponieważ chłodzona jest powietrzem.
Praca palnika jest całkowicie automatyczna, wszystkie fazy procesu spalania od rozpalania, przez palenie, czuwanie po wygaszanie są zaprogramowane automatycznie.
Proces rozpalania rozpoczyna się od uruchomienia wentylatora w celu przewietrzenia komory spalania kotła i usunięcia nagromadzonych gazów, następnie włączana jest zapalarka. Zapalanie paliwou, odbywa się w strumieniu gorącego powietrza ogrzanego do 820 stopni Celsjusza. Podstawowy sposób detekcji płomienia oparty jest o fotoelement zwany potocznie fotokomórką, który na bieżąco analizuje obecność płomienia w komorze spalania. Możliwe jest również stosowanie do tego celu czujnika temperatury spalin typu PT-1000 w czopuchu kotła lub czujnika temperatury palnika. Sterownik obsługuje wszystkie trzy sposoby detekcji płomienia.

Płyta czołowa regulatora (rysunek 1) składa się z następujących elementów:

regulator

Płyta czołowa regulatora RK–2008LPG2.
1 – wyświetlacz,
2 – przycisk STOP, kasowania alarmów oraz anulowania wprowadzonych zmian,
3 – przycisk START i wyboru parametru,
4 – gałka regulatora kotła i ustawiania parametrów zawierająca przycisk OK,
5 – przycisk MENU i wyboru parametru,
6 – przycisk ESC/wyjście

NA GÓRĘ STRONY 

palnik zrębka 4

układ podający zrębkę opis

NA GÓRĘ STRONY

palnik zrębka 5

palnik zrębka 6

 NA GÓRĘ STRONY

palnik zrębka 7

palnik zrębka 8

 cennik zestawy zrębka

NA GÓRĘ STRONY

SŁOWA KLUCZOWE

 ZRĘBKA DRZEWNA , PALNIK NA ZRĘBKĘ DRZEWNĄ, CO ZAMIAST EKOGROSZKU, ALTERNATYWA DLA WĘGLA, PRZEROBKA PIECA WĘGLOWEGO NA PELET,

PRZERÓBKA KOTŁA NA WĘGIEL, MONTAŻ PALNIKÓW NA PELET W OLSZTYNIE.

Montaż palników na zrębki w miastach i okolicach

Bisztynek, Bartoszyce, Bezledy, Korsze, Sępopol, Barciany, Węgorzewo, Mrągowo, Kętrzyn, Reszel, Biskupiec, Sorkwity, Barczewo, Szczytno, Dźwierzuty, Pasym, Olszty, Ostróda, Morąg, Miłakowo, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Orneta, Braniewo, Małdyty, Górowo Iławeckie, Kandyty.