CENY USŁUG SERWISOWYCH
 

1. Stawka podstawowa za wykonanie usługi serwisowej – 150,00 PLN netto za jedną roboczogodzinę.
2. Stawka podstawowa za dojazd do klienta – 1,50 PLN netto za km przebiegu pojazdu
3. Koszt drobnych materiałów – 30,00 PLN netto / interwencję.
4. W przypadku zlecania robót ich cena będzie każdorazowo ustalana pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą.
5. O odległości do klienta przyjętej do wyliczenia decyduje Wykonawca, z uwzględnieniem możliwie najkrótszej drogi dojazdu.
6. Koszt dojazdu uwzględniany jest jednorazowo dla przypadku jednego zlecenia z zastrzeżeniem pkt 4.
7. Rozpoznanie awarii 50 zł netto.

 
 
Wycena montażu i instalacji ogrzewania, klimatyzacji, rekuperacji, instalacji gazowej, odkurzania centralnego i pozostałych prac jest bezpłatna.
Ofertę przedstawiamy osobiście, nie wysyłamy ofert na maila.
Dojazd na miejsce budowy jest płatny. Prace mniej skomplikowane wyceniane są podczas spotkania.